Liên Hệ Thu Mua Phế Liệu

Công Ty TNHH Hoàng Ngọc Diệp

Địa chỉ: 29/14 KP 2 , Phường Hố Nai, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại  0961 978 679 – 0903 995 432

Website:  https://congtyphelieugiacao.com